Geschiedenis

Nog nooit van een van de oudste verenigingen van de Broekstreek gehoord, dan volgt er nu een interessant stukje. Deze vereniging met een rijke historie werd opgericht door dhr. Van Berghem in 1966. De juiste oprichtingsdatum is niet bekend, wel zijn we bij de N.T.T.B. ingeschreven vanaf augustus 1966. Dat houden we daarom maar aan als oprichtingsdatum. Van Berghem was het toenmalige schoolhoofd van de basisschool en een fanatiek tafeltennisser. Hij kreeg nog enkele Broekstrekers zo enthousiast om een vereniging op te richten.

Jans Bussemaker was één van deze mensen die vanaf het eerste uur lid is en nog steeds lid is. Hendrik Pauw was toen een leerling van de basisschool en zoals bijna elke leerling, was ook Hendrik lid van de vereniging. Hendrik is ook nog steeds lid. Bij hem in de schuur worden elk jaar de oliebollen gebakken. Harm Koopman was ook een van de mannen van het eerste uur. Hij is na jaren (25???)niet tafeltennissen, enkele jaren geleden weer begonnen.

Er werd in het begin getafeltennist in een lokaal welke niet meer in gebruik was als leslokaal. Dit is later verbouwd en uitgebreid tot (huidige)gymzaal. Het toenmalige eerste team; van Berghem, Koopman, Meijering werden elk seizoen kampioen en speelden al snel in de hoogste klasse van de afdeling.

Van de beginjaren is weinig op schrift gesteld. Wel had men geld nodig voor materiaal en werd er een bazaar georganiseerd. In deze jaren is er veel roem gehaald door de Tiossers. Zowel op het jeugdvlak alsook bij de senioren.

Het was een bloeiende vereniging. Er werd op de vrijdagavonden fanatiek getraind, er zijn in de loop der jaren heel wat trainers de revue gepasseerd. Ook werd er veel bij iemand thuis gespeeld. In Garminge stond bij Dolfing altijd de tafel gereed en in Balinge werd in huize Pauw in elk geval elke zondag voor het kaarten getafeltennist. Al dit fanatisme heeft geleid tot waar de club nu nog steeds staat.

Enkele hoogtepunten welke niet vergeten mogen worden zijn;

• Winnaar van de Drentse beker,

• Winnaar van de verenigingsbeker bij de Drentse kampioenschappen,

• Een jeugd team is sportteam van de gemeente Westerbork geweest,

• Theo Vos sportman van Westerbork, Henk Dolfing sportman van Westerbork,

• Henk Dolfing bij de beste 12 jeugdspelers van Nederland,

• Ook heeft Tios in de landelijke competitie veel gepresteerd.

Vooral met het team waarin Jan Meppelink en Henk Dolfing hebben gespeeld. Een deel van de prijzen staat in de bekerkast in ’t Broekhoes. Tot op heden is Tios nog steeds een gezonde vereniging welke ook nog goede prestaties levert op regionaal nivo.

Dat Tios gezond is, blijkt wel uit het feit dat de jeugd bij deze vereniging geen contributie betaalt. Dit wordt wel eens vergeten, maar het is nog steeds zo. Als bestuur begrijpen we soms niet waarom niet elk kind van de basisschool gewoon lid is van Tios. Het is gewoon uniek binnen het verenigingsleven dat deze kans geboden wordt om een sport gratis te beoefenen. We kunnen dit nog steeds volhouden, dit komt voornamelijk door de oliebollenactie van 31 december.

Hier zijn we 27 jaar geleden mee begonnen om geld te verzamelen voor de verenigingsshirtjes. Het eerste jaar bakten we bij enkele mensen thuis. De reacties waren zo positief dat we het jaar daarop weer gingen venten. Er werden bakken in elkaar gelast met daaronder branders uit CV-ketels. We hadden onze vaste monteur Koos nog wel eens nodig in de vroege ochtend. Tegenwoordig hebben we professionele, elektrische bakken. Een vaste kern vrijwilligers zorgt er voor dat de kwaliteit van de bollen en appelflappen elk jaar weer van een hoog nivo zijn. Het bakken van de oliebollen en appelflappen gebeurt bij Hendrik en Aletta Pauw in de schuur.

Tios heeft toch ook aantrekkingskracht naar de omliggende dorpen zo trainen er momenteel kinderen uit Beilen, Wijster, Westerbork en Orvelte bij de vereniging. Toch hopen we in de toekomst ook weer wat meer jeugd van de Broekstreek te zien op de trainingen.

Nogmaals: trainen kost niets!

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat deze vereniging met een rijke historie nog jaren bestaansrecht heeft. Hier ben je jeugdleden voor nodig. Probeer het gewoon eens. Je bent altijd welkom op de vrijdagavond vanaf 18:00.

We hebben twee mensen met een trainerslicentie bij de club. Alfred Grootjans en Kees Kuik, waarvan de laatste de meeste trainingen verzorgt. Bij elke training zijn in elk geval 2 senior tafeltennissers bij aanwezig, we besteden individueel veel aandacht aan het jeugdlid.

Ook senioren zijn van harte welkom. Ook al heb je nog nooit getafeltennist en het lijkt je wat, kom gewoon eens kijken. Dit kan op de vrijdagavond, vanaf 20:00.